Pravidla členství

  • Členství je hrazeno ročně ve výši 1188 Kč (vychází na 99 Kč/měsíc).
  • Po uhrazení dostanete přístup ke všem kurzům na 1 rok.
  • 7 dní před vypršení ročního členství vám přijde upozornění emailem.
  • Členství se automaticky prodlouží pokud nebude zrušeno a dojde k opakované platbě za další rok.
  • Členství můžete zrušit ve svém uživatelském nastavení. Po zrušení budete mít stále přístup ke kurzům až do vypršení roční lhůty od poslední úhrady.

Podmínky opakovaných plateb

Prodejní formulář vyžaduje opakované platby z důvodu hrazení členství. Maximální výše opakované platby je 1188,-Kč což odpovídá ročnímu poplatku za členství. Částka je fixní a nemění se, strhávána bude do do té doby, dokud zákazník členství nezruší. Datum strhávání budoucích plateb je vždy přesně rok od prvního uhrazení platby za členství. Zákaník může členství zrušit ve svém nastavení profilu nebo emailem na info@artmaster.cz, do předmětu prosím uveďte "ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ". Odkaz na podrobné znění obchodních podmínek naleznete zde.